Từ các góc, đo cả hai đường biên, sáu và mười tám thước. Đồng thời đo các đường liên lạc để tìm giữa trường của bạn. Sau khi tất cả các phép đo bên trong đã được xâu chuỗi, hãy đánh dấu các dòng này, đảm bảo bạn đánh dấu vào bên trong của dòng chuỗi.

Sau khi các ô sáu và mười tám thước được đánh dấu, hãy đánh dấu đường chính giữa của bạn. Cuối cùng, đặt một dây thẳng lên giữa sân và đo từ cuối đường lewandowski pes 2021 thẳng (36 ‘) cho giữa chấm phạt đền ở mỗi đầu. Từ giữa điểm sơn, đo 30 ‘ở bên ngoài của hộp phạt để lấy vòng cung của bạn.

Thực hiện theo cùng một hiệu trưởng để đánh dấu vòng tròn trung tâm của bạn bằng cách đo lại 30 ‘từ điểm chính giữa của nửa đường của bạn. Bước cuối cùng là đánh dấu các góc phần tư ở mỗi góc – chúng phải là bán kính 1m.

Chương trình xếp hạng bóng đá sử dụng các đối tượng DataTable và DataRow trong C # Dot Net